Widex Line - Česká Republika

Firma Widex Line byla založena v roce 1993 je výhradním distributorem sluchadel dánské firmy Widex A/S pro Českou Republiku a je zároveň její dceřinou společností.

Firma Widex Line zahájila svoji činnost se třemi zaměstnanci v budově Foniatrické kliniky VFN v Žitné ulici. V roce 1997 byly pro řádný chod firmy třeba nové prostory a proto se firma přestěhovala na adresu Společná 3/2191, Praha 8. Od roku 2009 máme vlastní laboratoř, servis, ambulanci a také novou adresu Praha 9, Bohušovická 230/12 - na které jsme dosud.

Dnes má Widex Line ve třech klientských centrech 30 stálých zaměstnanců a externí účetní firmu.
Jsme hrdi na to, že zastupujeme právě firmu Widex, která od roku 1956 určuje světový vývoj sluchadlové techniky a která má toto krédo:

Naším posláním je cestou originality, vytrvalosti a spolehlivosti vyvíjet sluchadla nejvyšší kvality, která zajistí nedoslýchavým stejné možnosti komunikace, jako mají lidé normálně slyšící.
Více o sluchadlech a příslušenství na adrese: www.widex.cz.